ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
สถานการณ์แรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน ปี รายละเอียด โหลด
1เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 25632563เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 25634
2เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 25642564เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 2564185
3เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 25652565เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 2565159
12เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 25662566เอกสารสถานการณ์แรงงานปี 256616